Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

C- och D-uppsatser (Serie B)

Kandidat- och masteruppsatser på institutionen 2009-2013

Här nedanför finns studenternas kandidat- och masteruppsatser från 209 -2013 listade. Alla uppsatser är länkade till en PDF-fil.

M.Sc. -Master of Science thesis
B.Sc. -
Bachelor of Science thesis

B583. Nilsson, Paula (2009): Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i jord- inverkan av organiskt material och kolloidrelaterade företeelser. M.Sc.

B585. Farvardini, Danial (2010): Gravimetrisk och magnetometrisk modellering med Encom Model Vision Pro 9.0 med applicering på Gruvbergets järnmalm. B.Sc.

B587. Alsén, Hanna (2010): Estimating Iceberg melt in the Amundsen Sea using Remote Sensing. B.Sc.

B589. Nilsson, Magnus (2010): Modelling the transverse structure and entrainment in rotating bottom gravity currens. M.Sc.

B590. Pendrill, Florence (2010): Variable erosion of floor materials in degraded craters on Mars- – A geographical survey of the area 0–30°S, 0–120°E, using high-resolution visible wavelength images. B.Sc.

B591. Johansson, Pernilla (2010): Water exchange above sill level in the Sannäsfjord, west coast of Sweden. M.Sc.

B592. Hu, Yumei (2010): Mapping monthly precipitation in Sweden by using GIS. M.Sc.

B593. Kalén, Ola (2010): A study of the change in the wave field due to the presence of wave energy converters. M.Sc.

B594. Farvardini, Danial (2010): Modellering med programmet RES2DINV för bedömning av bergkvalité från resistivitet och inducerad polarisation. B.Sc.

B595. Persson, Johan (2010): Tomografisk modellering med programmet Rayfract™ för bedömning av bergkvalité utifrån refraktionsseismik. B.Sc. 

B596. Schourup-Kristensen, Vibe (2010): Wind dependence of anoxia in the Kattegat and the Belt Sea: A model study. M.Sc.

B597. Lundgren, Anna (2010): Groundwater flow and quality in the vicinity of an urbanised part of the Säveån stream, Gothenburg. B.Sc. 

B598. Jansson, Elin (2010): What lies under the Kalahari sand? U/Pb dating of Dwyka tillites, South Africa. M.Sc.

B599. de Flon, Christopher (2010): Kvartär litostratigrafi i mellersta östra Skagerrak baserad på tolkning av seismiska profiler. M.Sc.  

B601. Zachrisson, Eric (2010): Brunnsediment: kornstorlek, mineralogi och möjliga källor. B.Sc.

B602. Rilinger, Holger (2010): Petrografisk tungmineraloch kemisk analys av prover från borrkärnan Valga10 igenom sedimenten i Devonska Baltiska Bassängen. M.Sc. 

B603. Råman Vinnå, Love (2010): Geothermal Heating of Canada Basin Deep Water. B.Sc.

B604. Bremer, Oskar (2010): 3D-modeling with Model Vision Pro 9.0: Leveäniemi iron ore. B.Sc.

B605. Lundgren, Lina (2010): Correlation between microtextures and mechanical strength, Sala-Heby, Central Sweden. B.Sc.

B606. Hallinder, Stina (2010): Intrusion geometry of Högsbo generation pegmatites: Gothenburg region, western Sweden. B.Sc.

B607. Fransner, Filippa (2010): Thin Phytoplankton Layers in the Skagerrak-Kattegat and the Baltic Proper. B.Sc.

B608. Robijn, Ardo (2010): Heavy metal concentrations as a relative age marker in recent marine sediment cores along the Swedish west coast. B.Sc.

B609. Ek, Mattias (2011): Fractionation of trace elements in the Rävsön Ulvö gabbro, central Sweden. B.Sc.

B610. Svenningsson, Lisa (2010): A Snapshot of a Deep Water Renewal Event in the Koljö Fjord System. M.Sc.

B611. Alazem, Deyala (2010): Urban road dust near Göta älv River, Gothenburg. B.Sc.

B612. Lindell-Nordin, Robert & Vlahovljak, Mirela (2010): Hur landshövdingehus och skyviewfaktorn påverkar intraurbana temperaturskillnader vid värmeö. B.Sc.

B614. Nilsson, Magnus (2010): A new entrainment parametrisation for rotating bottom gravity currents. B.Sc.

B615. Schenholm, Fredrik (2010): Origin of hornblendites in the Routevare Anorthosite Complex, Northern Scandinavian Caledonides. B.Sc.

B616. Adler, Caroline & Mattsson, Lina (2010): Vi-skogens Plan Vivo projekt i Kageraregionen, Tanzania.  ”Där träd växer, växer också människor och då gror en ny framtidstro”. B.Sc.

B617. Möller, Emilia & Rangmar, Stina (2010): Tropiska cykloners påverkan på turism och jordbruk i Dominikanska republiken. B.Sc.

B618. Andersson, Erika (2010): Glaciärreträtt i Himalaya- ett problem idag eller imorgon. B.Sc.

B619. Eriksson, Andreas & Jonsson, Susann (2010): Spår av Inlandsisen öster om Vänersborg. B.Sc.

B620. Petersen, Fredrik (2010): Recent Sphagnum och vitmossetorv som miljöarkiv- en jämförelse. B.Sc.

B621. Henriksson, Erik & Vilahamn, Robert (2010): Nederbördsutveckling i södra Sverige 1961-2007. B.Sc.

B622. Hultgren, Emil & Wake, Kristoffer (2010): Vägen till bättre luftkvalitet- en studie om luftkvaliteten i Partille. B.Sc.

B623. Eriksson, Jonna (2010): Värme- En vinproducents bästa vän? En studie om sambandet mellan vinkvalitet och klimat i distriktet Bordaux under åren 1989 till 2000. B.Sc.

B624. Carlström Ödegaard, Linn (2010): Bentiska foraminiferer och deras respons på miljöförändringar i Sannäsfjorden. B.Sc.

B625. Chilton, Robin (2010): Ett vägbygge genom en öppen akvifär och dess påverkan på grundvattenflödet. M.Sc.

B626. Gustavsson, Liza (2010): Character and provenance of a buried till at Ulricehamn. M.Sc.

B630. Karlsson, Linn (2011): Stratigraphic boundaries determined by P-wave and S-wave refraction surveys in the Göta Älv valley at at Hjärtum, Lilla Edet municipality. M.Sc.  

B631. Andersson, Joachim (2011): Chemical characteristics of granites with a discolouration potential. B.Sc.

B632. Sten, Camilla (2011): Recent evolution of the Polar Mixed Layer, the Cold Halocline and Atlantic Layer Properties of the Eurasian Basin of the Arctic Ocean. M.Sc. 

B633. Hansson, Johan (2011): Rivningen av TV-huset i Örgryte- Ett framtida bostadsområde eller saneringsprojekt, samt redogörelse för möjliga transportvägar av föroreningar. B.Sc.   

B639. Fagerholt, Johan (2011): Planktonic foraminiferal events reflecting centennial-scale climate variations during the Marine Isotopic Stage 3 in the Eastern Mediterranean. B.Sc.

B640. Zettervall, Eric (2011): Geomorphic analysis of dead-ice topography, moraine-ridge distribution, and ice-margin position west of Mt Billingen using ArcGIS applications. B.Sc.

B641. Lindhage, Helena (2011): Morphologic characterization of stream-lined landforms shown on the new LiDAR elevation database in Sweden and the relationship between their orientation and the SGU striation database. B.Sc.

B642. Hultman, Erika; Näsström, Rickard (2012): The impact of natural conditions on farmers´ livelihood situations - on the slope of Mount Wenchi, in rural Ethiopia. B.Sc.

B643. Johansson, Lars (2012): Rumsliga aspekter av odlad mark, topografi och befolkning på Mount Wenchis sydsluttning, Etiopien. B.Sc.

B644. Sjöqvist, S.L. Axel (2011): Mafic Impact Ejecta from the Lockne Crater, Sweden. B.Sc.

B645. Hansson, Sanna (2011): Sprickorientering och sprickmineralogi i förlängningen av Götaälvlinjen. B.Sc.

B646. Almhede, Erik; Brask, Joel (2011): Omfattning och effekter av en stigande havsnivå - Fallstudie Norra Älvstranden. B.Sc.

B647. Casserstedt, Lovise (2011): Varved Clay in the Götene Area, Sweden. Before and After the Drainage of the Baltic Ice Lake. B.Sc.

B648. Seger, Stefan (2011): A 3d GIS study of stratigraphy and late stage Quaternary development in the Skara-Götene area, south-central Sweden. M.Sc.

B649. Ekman, Elin (2011): Modellering med programmet RES2DINV för bestämning av sulfidinnehåll och bergskvalité från Resistivitet och Inducerad Polarisation. B.Sc.

B650.Yirgaw, G. Daniel (2011): CLIMATE VARIABILITY IN THE DROUGHT - PRONE REGIONS OF AFAR AND AMHARA, NORTHERN ETHIOPIA. M.Sc.

B651. Lindström, Sara (2011): Tropical deforestation in Sri Lanka - A Minor Field Study investigating the impact of small scale farmers. B.Sc.

B652. Olsson, Britta; Karlsson, Jeanette (2011): Women´s access to safe water - In times of change and uncertainty. A case study from Mangapwani in Zanzibar, Tanzania. B.Sc.

B653. Ghebrezghi, Daniel (2011): Earthquake frequency, distribution and the seismic hazard of Massawa - Eritrea. B.Sc.

B655. Veiderpass, Victor (2011): The Swedish oceanographic expedition 1877 lead by F.L. Ekman: Climate characterization of the Baltic Sea - Kattegat marine system, based on field observations, SST-series and model data. M.Sc.

B656. Wik, Maud (2011): Hur vattnet i vattendrag påverkas av aerosoler som förs med västliga stormvindar mellan Kattegatt och Jönköping. B.Sc.

B657. Will, Julian (2011): Using high resolution DSMs to assess solar irradiation in urban environments- Evaluation of data sources and methods. B.Sc.

B658. Hillerström, Malin (2012): Återvinning av matavfall. Betydelsen av avstånd och befolkningstäthet för energivinsten vid central biogasproduktion. B.Sc.

B659. Lindberg, Ann-Sofie (2012): Arsenik i fyllnadsmassor och grundvatten (saneringsområdet Surte 2:38). B.Sc.

B660. Dillner, Gustafsson, Johan (2012): Stratigrafi, sedimentology och genes av Múlajökull tillavsättning, Island. B.Sc.

B661. Vinnå, Råman, Love (2012): Comparing Satellite and FerryBox Measurements of Sea Surface Temperature in Skagerrak and Kattegat. M.Sc.

B662. Andjelic, Andreas (2012): Kolmonoxidhalter i traditionellt vedeldade inom- och utomhuskök, i Ouagadougou, Burkina Faso i ett genus och hälsoperspektiv. B.Sc.

B663. Holmberg, Fredrik; Uddgren, Andreas (2012): Hur tillgänglighet och väder påverkar aktiviteter i Slottsskogen. B.Sc.

B664. Lindgren, Magnus (2012): Ett nytt läge för Kiruna ”Medan marken spricker under Kiruna försvårar en spricka i Kirunas politiska ledning planeringen för att flytta staden”. B.Sc.

B665. Dymitrow, Mirek (2012): Degraderade städer. En studie av urbanitet hos städer i Polen som förlorat sina stadsrättigheter. B.Sc. in Geography

B666. Brauer, René (2012):Joining Babylon: Opportunity or Curse. A Study about the local Population´s Perceptions of the Mining Industry in Jamaica. B.Sc. in Geography

B667. Ekberg, Robert; Lindqvist, Jessica; Johanson, Madar, Martin (2012): Friluftslivet i Dals-Ed. En studie av friluftslivet i en glesbygdskommun. B.Sc. in Geography

B668. Cimerman, Sandra (2012): Dygnsvariationer i Kolmonoxid i Ouagadougou, Burkina Faso -och vad de kan bero på. B.Sc. in Geography

B669. Olsson, T. (2012): Attityder till varg- En kvantitativ enkätstudie om attityder till varg I det tätortsnära landsbygdssamhället Diseröd. B.Sc. in Geography

B670. Zachrisson, Eric (2012): Groundwater Metal Concentrations in Relation to Contaminated Soil and Construction: A case study of the Partihallarna E45 Project. M.Sc. in Earth Sciences

B671. Inerfeldt, Andreas (2012): Geochemical study of discordant ultramafic bodies with associated anorthositic veins hosted by alkaligabbro, Ulvö gabbro complex, central Sweden. B.Sc. in Earth Sciences

B672. Tillberg, Mikael (2012): Production of a syenite layer during late-stage fractional crystallization in the Ringkallen Alkali Gabbro, central Sweden. B.Sc. in Earth Sciences

B673. Lemoine, Å. (2012): Quick clay probability model- GIS Analysis. M.Sc. in Earth Sciences

B674. Johansson, F., Olovsson, J. (2012): Stenstadens
olika bergartstyper i hussocklarna. B.Sc. in Physical Geography

B675. Ström, Johonsson, O. (2012): Metal pollution in urban snow
- a field study in Gothenburg, Sweden. M.Sc. in Earth Sciences

B676. Fritzell, M. (2012): Sedimenttransportvägar och strandutveckling, Båstad-Malen, Sydvästra Sverige. M.Sc. in Earth Sciences

B677. Jansson, P. (2012): Arctic Shelf Ice - Ocean Interaction Evaluation of a one-dimensional model. B.Sc. in Earth Sciences

B678. Elam, J. (2012): A preliminary model study of the drainage of the Baltic Ice Lake. B.Sc. in Earth Sciences

B679. von Wachenfeldt, T. (2012): Muddring av förorenade sediment - miljöeffekter, mudderverk och begränsningsåtgärder, ett kunskapsunderlag. B.Sc. in Earth Sciences

B680. Ödalen, M. (2012): Oxygen deficiencies and environmental issues
related to hydrography in the Sannäs fjord, west coast of Sweden. M.Sc. in Earth Sciences

B681. Alazem, D. (2012): GIS model of heavy metal supply to the Kvillebäcken stream, Gothenburg. M.Sc. in Earth Sciences

B682. Engvall, P. (2012): Ore body modeling of magnetic and gravimetric anomalies in the Dannemora field using Encom Model Vision Pro 10.0. B.Sc. in Earth Sciences.

B683. Gorne, N. (2012): P-T Estimates of garnet bearing amphibolite at Getterön, South Western Sweden. B.Sc. in Earth Sciences.

B684. Gustavsson, M. (2012): Jämförande gravimetrisk och magnetometrisk modellering med Encom Model Vision Pro 9.0: Dannemora järnmalm. B.Sc. in Earth Sciences.

B685. Wenzer, M. Long term oxygen trends in the Skagerrak and Kattegat deep waters. B.Sc. in Earth Sciences.

B686. Persson, J. (2012): Evaluation of geophysical methods in shallow sedimentary environments. M.Sc. in Earth Sciences

B687. Hassberg, H. Foraminiferal assemblages and paleoenvironmental interpretation of the Cretaceous Carolinefjellet Formation, Spitsbergen. B.Sc. in Earth Sciences.

B689. Ödegaard, Carlström, L. (2012): Evaluating the mobility of metals
in polluted ground in Uddevalla, Sweden, using the BCR three-step sequential extraction procedure. M.Sc. in Earth Sciences

B690. Bergstrand, C. (2012): A comparison between the living (stained)
foraminifera fauna 2011 and 1993/1994 in the deep basin of Gullmar Fjord, including comparisons with Höglund´s material from 1927. B.Sc. in Earth Sciences.

B691. Bergström, A. (2012): A sediment and photo-analysis
of drainage deposits from Klyftamon, Sweden.B.Sc. in Earth Sciences.

B692. Gunnarsson, J., Forsström, M. (2012): Tryck- och temperaturförhållanden under gotisk och svekonorvegisk
metamorfos i Kosterskärgården. B.Sc. in Earth Sciences.

B693. Thom, N., Olsson, M. (2012): Östersjön – ett hav där vi lever över våra gränser. Belastning av kväve och fosfor fån köttproduktion. B.Sc. in Earth Sciences.

B694. Larsson, S. (2012): Gammastrålningsmätningar i Änggårdsbergen, södra Göteborg. Mätning av kalium, uran och toriumhalter i Änggårdsbergen. B.Sc. in Earth Sciences.

B695. Partalo, D. (2012): Radiometrisk undersökning av K, U, och Th-halter i berggrunden kring Änggårdsbergen, Göteborg. Gammastrålning i RA-Granit. B.Sc. in Earth Sciences.

B696. Sjögren, E., Pihlblad, J. (2012): Markanvändningens påverkan på C/N-kvoter - En växthusgasindikator. B.Sc. in Earth Sciences.

B698. Andersson, F. (2012): Delta Evolution in The Lindome Valley, SW Sweden Investigated using Ground-Penetrating Radar (GPR). B.Sc. in Earth Sciences.

B699. Wahlström, C-A. (2012): Evolution of the Hällesåker Deltas. A Geomorphological Investigation by the use of LiDAR and GIS. B.Sc. in Earth Sciences.

B700. Bäckström, J. (2012): Evolution of the Hällesåker Deltas in Lindome Valley, South East of Gothenburg From a sedimentological aspect. B.Sc. in Earth Sciences.

B701. Sandberg, J., von Bahr, C. (2012): Blockansamlingar i sydöstra Småland - bildningssätt och ålder. B.Sc. in Earth Sciences.

B702. Robijn, A. (2012): A 250 years sediment record from the Sannäs Fjord, Swedish west coast, environmental changes reflected by benthic foraminifera and heavy metal concentrations. M.Sc. in Earth Sciences

B703. Albertsson, A., Andersson, C. (2012): Undersökning av utbredning, akvifärsparametrar samt strömningsförhållanden hos en akvifär vid Rullbackarna, mellan Böda och Byxelkrok, Norra Öland. Rapport I - Akvifärsutbredning. B.Sc. in Earth Sciences.

B704. Albertsson, A., Andersson, C. (2012): Undersökning av utbredning, akvifärsparametrar samt strömningsförhållanden hos en akvifär vid Rullbackarna, mellan Böda och Byxelkrok, Norra Öland. Rapport II – Akvifärsparametrar och strömningsförhållanden. B.Sc. in Earth Sciences.

B705. Havel, J. (2012): Stratigrafin vid Forsåker - vilka risker finns för spridning av föroreningar till Mölndalsån? B.Sc. in Earth Sciences.

B706. Pizarro, Rajala, E. (2012): En sedimentologisk analys av Timmersdalaryggen i Västergötland, Sverige. B.Sc. in Earth Sciences.

B707. Salo, R. (2012): July temperature variability for the past 1000 years, as inferred from a tree-ring width chronology. B.Sc. in Earth Sciences.

B708. Abrahamsson, D., Gustafsson, G. (2012): Åkerarealförändringar under 120 år – omställningar kring stad och land i Borås. B.Sc. in Earth Sciences.

B709. (Appendix) Gelin, S., Svensson, M. (2012): Hur har Göteborgs-Posten rapporterat väderhändelser och deras konsekvenser i Göteborg under perioden 1991 – 2011. Ett första steg till en lokal klimateffektsprofil över Göteborg. B.Sc. in Earth Sciences.

B710. Hänninen, S., Pettersson, P. (2012): Vart vi är på väg? På spåret mot en hållbar mobilitet i krokslätts fabriker. B.Sc. in Earth Sciences.

B711. Selnes, T. (2012): Temabyn – landsbygdsboende i en intressegemenskap? En studie av boendemiljöns värden i Söderby hästby, Haninge kommun. M.Sc. in Geography

B712. Svenningsson, L. (2012): Validation of two Numerical Ocean Models in Skagerrak. M.Sc. in Earth Sciences

B713. Hjorth, M., Österman, M. (2012): Bostadnära natur i Guldheden. B.Sc. in Geography

B714. Frygne, E., Österberg, T. (2012): Perspektiv på trygghet. En fallstudie om stationen Korsvägen. B.Sc. in Geography

B715. Brauer, R. (2012): Synthesizing Time Geography and Actor-Network Theory - An ontological discussion combining Time Geography and Actor-Network Theory concepts with regard to telepresence. M.Sc. in Geography

B716. Dymitrow, M. (2012): The Hidden Face of Urbanity. Morphological Differentiation of Degraded and Restituted Towns in Poland in the Context of the Efficacy of the National Administrative System. M.Sc. in Geography

B717. Jonsén, Myrstrand, M. (2012): Är ett reversibelt busskörfält på Hjuviksvägen en hållbar lösning? B.Sc. in Geography

B719. Adolfsson, C. (2012): Geomorphology, genesis and age of the Floby moraine. B.Sc. in Earth Sciences.

B720. Medan, V. (2012): Undersökning av magnetiska anomalier samt spricksystem i berggrunden kring södra Änggårdsbergen. Lokalisering av spricksystem samt magnetiska anomalier med geofysiska metoder. B.Sc. in Earth Sciences.

B721. Andjelic, A. (2012): Vind och människa. En vindstudie på Norra Älvstranden. M.Sc. in Geography

B722. Holmberg, F. (2012): Vädrets inverkan på människors rörelse i staden - Observationer av rörelsemönstret längs en gata i Göteborg. M.Sc. in Geography

B723. Ljungdahl, J., Bouvier, V. (2012): The possibility to locate heavy metal contaminations with geophysical surveys. B.Sc. in Earth Sciences.

B724. Langenbach, A. (2012): Kopparmineralisering - Stora Strand. B.Sc. in Earth Sciences.

B726. Haglind, J. (2012): Grönstrkturers roll i kommuners fysiska planering och klimatanpassningsarbete - En studie av fem kommuner i Västra Götalandsregionen. M.Sc. in Geography.

B727. Claesson, E.  (2012): Konceptet ekosystemtjänster och dess möjliga roll i planeringen av stadens grönstruktur -intervjustudie och fallstudie. M.Sc. in Geography.

B728. Cimerman, S. (2012): Vad kyler en stad? En undersökning huruvida vegetation,ytmaterial och struktur påverkar temperaturen i en tempererad stad. M.Sc. in Geography.

B729. Pecat, L. (2012): The Influence of Air Pressure and Atmospheric Circulation on Sea Level Variability in China. M.Sc. in Physical Geography.

B730. Vinge, A. (2012): Ekosystemtjänster i boendemiljöer - En aktörsbaserad undersökning av förutsättningar för en mångfunktionell användning av grönska och vatten i bostadsområden. M.Sc.

B731. Reinli, R. (2013): Komplettering av tidigare petrografisk undersökning av Bohusgraniten genom bildanalys av BSE-bilder. B.Sc.

B734. Christensson, U. (2013): Characterising the Alteration of the Contact to the Norra Kärr Alkaline Complex, Southern Sweden. B.Sc.

B735. Jansson, D. (2013): Undersökning av Cu-mineraliseringar i Asslebyn, Dalsland. B.Sc.

B736. Friman, J. (2013): Erosion, gångstigar och åtgärder. En studie av hur vattenerosion påverkar gångstigar i Änggårdsbergen i Göteborg. B.Sc.

B737. Veiderpass, V. (2013): The Impact of Waves on the Distribution of Submerged Microphytes in Kalvöfjord. B.Sc..

B738. Sanberg, D. (2013): Analys av sedimentets påverkan på temperaturen i en liten fjord. B.Sc..

B741. Dahlgren, S. (2013): Subglacially meltwater eroded hummocks. M.Sc..

B742. Reyier, L. (2013): P-T and Evolution of Hrólfsvik xenoliths and host lava, Reykjanes Peninsula, SW Iceland. B.Sc.

B743. Bäckman, E. (2013): Earthquakes in the Baltic shield, Hudiksvall, Sweden. B.Sc.

B744. Lehtimäki, T. (2013): An Investigation of Heavy Metal Concentrations in Sediments from the Deep Basin of the Gullmar Fjord, on the Swedish West Coast. B.Sc.

B745. Hansson, C. (2013): Greater Amounts of Summer Rainfall in Sweden in Relation to Cold Baltic Sea Surface temperatures. B.Sc.

B746. Holmblad, M. (2013): Dendrochronological Analyses of dead Pinus sylvestris L. from Jämtland in Northern Sweden. B.Sc.

B747. Frigren, H., Johansson, F. & Westergren, D. (2013): Vinodling i västra Sverige i kallt klimat. B.Sc.

B751. Jacobsson, S. & Källén, H. (2013): Allmänhetens syn på möjligheter och risker vid stadsplanering för ett framtida klimat. B.Sc.

B752. Isaksson Dreyer, O. & Johansson, C. (2013): Geomorphology of the Baltic Ice Lake drainage deposits on Klyftamon, south-central Sweden. B.Sc.

B758. Johansson. C, & Isaksson Dreyer, O. (2013): Sedimentology and Provenance of Baltic Ice Lake Drainage Deposits on Klyftamon, South-Central Sweden. B.Sc.

B759. Berggreen-Clausen, C. (2013): Social hållbarhet och attraktionsfaktorer i en urban kontext. B.Sc.

B761. Cangren, C. (2013): Spatial and temporal variation of cloud free days in Sweden. B.Sc.

B763. Martinsson, S. (2013): Tungmetallkoncentrationer i sedimenten utanför den Bohuslänska skärgården, potentiellt verktyg för relativ datering. B.Sc.

B766. Arvidsson, S. (2013): Jordbrukslandskapets omvandling i Jungs byalag från 1780 till 2012. B.Sc.

B767. Andersson, M. & Sand, E. (2013): Leder storskaliga landinvesteringar i jordbruk till hållbar utveckling? B.Sc.

B768. Bellini, A & Häggander, W. (2013): Göteborgs pendlingsomland. B.Sc..

B769. Steen, L. (2013): Temperaturen och vindhastighetens inverkan på gånghastigheten i staden Göteborg. B.Sc.

B771. Niemi, H. (2013): A small-scale study of microclimatic effects on vegetation changes in tundra ecosystems. B.Sc.

B772. Hedlund, M. (2013): Luftföroreningar i urban miljö. B.Sc.

B773. Eriksson, A & Sylvén, J. (2013): Vindkraftsacceptans i olika etableringsfaser. B.Sc.

B776. Svenningsson, J & Johansson, V. (2013): Upplevelsen av vädret under våren på Gustav Adolfs Torg i Göteborg. B.Sc.

B777. Granberg, E & Kahsnitz, J. (2013): Soil Characteristics of Homegarden and Chena Land in the Soutern Dry Zone, Sri Lanka. B.Sc.

B778. Christiansson, M. & Hultgren, J. (2013): Dendroklimatologisk studie av Nothofagus pumilio i södra Patagonien. B.Sc.

B779. Hällhed, S & Sundberg, G. (2013): Östra Kvillebäcken - en gröna stadsdelen? B.Sc.

B780. Nord, A. (2013): Mapping Wave Energy Resources outside the Norwegian Coast. B.Sc.

B781. Westergren, B. (2013): Characterization of the ocean environment in Fjällbacka harbor. B.Sc.

B782. Johansson, J. (2013): Analysis on storm surges. B.Sc.

B783. Östling, F. (2013): Method evaluation of LA ICP-MS U-Pb and Pb-Pb dating of zircons. M.Sc.

B784. Karlsson, J. (2013): Modelling a flow over an obstacle in a stratified fluid with a sharp density gradient. B.Sc.

B785. Calander, C. (2013): Modelling a flow over an obstacle of a continuous stratified fluid. B.Sc.

B786. Olsson, C. & Weiner E. (2013): Undersökning av bergkvalitet med resistivitetsmätningar och andra geofysiska metoder i Billdals park. B.Sc.

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2017-11-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?