Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Minor Field Studies (MFS)

Här finns information om hur du söker ett MFS-stipendium för att fältarbeta i ett u-land.

Vad är Minor Field Studies (MFS)?

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till studenter på högskolans grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse, som vill samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland. Instrumentet för detta är ett resestipendium som är ett bidrag till att en fältstudie kan genomföras. Den studerande ges möjlighet att under minst två månader i fält studera frågor som är relaterade till den globala utvecklingsprocessen, dvs. belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingsländernas ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.

Syfte med programmet

Minor Field Studies-programmetsyftar till att bredda och fördjupa den internationella kompetensen hos en för Sida viktig samarbetspartner inom det internationella utvecklingssamarbetet – svenska universitet och högskolor – samt att bidra till att bredda den svenska resursbasen för internationellt engagemang och arbete.

Det övergripande målet för programmet är att i första hand bereda studenter men också lärare vid svenska universitet och högskolor möjlighet att inhämta kunskaper om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor samt att knyta kontakter med institutioner, organisationer och forskningsinstitut i detta syfte. Målgrupperna för MFS är sålunda svenska studenter samt svenska universitet och högskolor samt indirekt deras samarbetsparter i utvecklingsländerna.

Svenska universitet och högskolor har samarbeten med institutioner, organisationer, företag eller forskningsinstitut i utvecklingsländer avseende studentutbyte, lärarutbyte och kurser. En strävan bör vara att MFS-uppsatserna ska skrivas inom ramen för sådana samarbeten.

Ansökan

Förslag till ämne för en MFS-studie förväntas komma från den studerande själv, men kan även ske i samråd med handledare.

Det innebär att den sökande bör skaffa sig, indirekt eller direkt, kontakter i det land där fältstudien skall genomföras. Institutionens personal har många kontakter internationellt som kan utnyttjas - diskutera gärna möjligheter och idéer med din handledare.

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 kr per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t.ex. studiemedel. Stipendiet får inte delas av flera studenter. Var och en av MFS-studenterna skall ha 27 000 kr i stipendium.

Följande grundkrav skall vara uppfyllda

Studenten skall ägna sin MFS-studie till uppsats på grund- eller avancerad nivå och ska ha tagit i princip 150 högskolepoäng vid utresan. Studenten får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå.

Studenten får inte tidigare ha blivit beviljad MFS-stipendium eller ett annat IPK- eller Sidafinansierat stipendium för samma vistelse som ansökan avser. Annan relevant erfarenhet, t.ex. studier och/eller vistelse i u-land eller volontärarbete är inget hinder för att bli beviljad MFS-stipendium.

Den sökande ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. I det senare fallet får studien inte genomföras i hemlandet.

Studenten ska ha goda kunskaper i engelska och svenska. Kunskaper i värdlandets språk är meriterande. Bedömning av genomförbarhet utifrån språk ska göras. Det är beviljande institutions uppgift att göra denna bedömning. 

Projektbeskrivning

Studentens ansökan skall innehålla en utförligt beskriven och genomförbar projektplan samt ett förslag till alternativt upplägg om något skulle hindra genomförande av den ursprungliga planen.

Projektbeskrivningen skall innehålla:

 • Val av land - se giltiga länder på IPK: s webbplats www.programkontoret.se
 • Tidsplan för fältarbete om minst åtta veckors vistelse i värdlandet.
 • Syfte och beskrivning av ämnet som skall ha en tydlig anknytning dels till utvecklingsfrågor, dels till den/de kurser den sökande studerat/studerar
 • Metod
 • Förslag till alternativt upplägg som redovisar den mest kritiska delen i den planerade fältstudien samt hur den sökande tänker hantera detta.
 • Preliminär budget
 • Preliminärt datum för förberedelsekurs 

Budget

MFS-stipendiet är fastställt till 27 000 SEK per student och är ett bidrag som inte är avsett att täcka alla utgifter under fältperioden. Det behöver normalt kompletteras med t.ex. studiemedel.

I studentens ansökan skall en preliminär budget vara uppställd som kan omfatta kostnader enligt följande:

 • Resa med billigaste färdsätt till och från landet där studien ska genomföras.
 • Del av levnadsomkostnader (50% av utlandstraktamentet. Se: www.skatteverket.se). Eventuella nödvändiga resor inom landet/regionen.
 • Vaccinationer.
 • Försäkring
 • Eventuella kostnader för utrustning.
 • Resa till och från samt boende på ort där förberedelsekurs ges.
 • Tryckning av MFS-uppsatsen (maximalt 10 ex).

Uppsatsen ska skrivas på engelska eller värdlandets officiella språk. De studenter som har sökt MFS-stipendium vid annan institution än sin egen ska lägga fram sin uppsats vid den institution de är inskrivna vid.

Ansökningstillfällen

MFS-stipendier kommer i framtiden att hanteras av central enhet vid Göteborgs universitet. Ansökan kommer att ske direkt till ansvarig enhet. Mer information kommer så fort handläggningsordningen är fastställd.

Har du frågor om MFS?

MFS-handläggare vid institutionen är Riikka Salo: 031-786 2802 | riikka.salo@gu.se

Mer information om MFS finns även på Programkontorets hemsida

MFS-handläggare

Riikka Salo
031-786 2802
riikka.salo@gu.se

Länkar om stipendier

Göteborgs universitets sida om stipendier
Samlad information om stipendier vid Göteborgs universitet

SIDA
Ansvarig myndighet för Minor Field Studies

Programkontorets MFS-webbplats
Webbplatsen för MFS-stipentiater

Sidansvarig: Henrik Thelin|Sidan uppdaterades: 2017-04-07
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?